Internet to bardzo szerokie medium. Dlatego, jeżeli chcesz zaistnieć ze swoją firmą w sieci, to musisz ustalić odpowiednie strategie działania. To łączy się ściśle z wybraniem odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji. Ma to tym większe znaczenie, im mniejszą firmą jesteś i im mniejszy masz budżet na działania marketingowe w internecie. Firmy z dużym budżetem mogą jednocześnie wystartować z blogiem, kanałem…