Analiza SWOT w biznesie

Mężczyzna w kapturze

Jeżeli prowadzisz swój biznes, to kluczowe jest podejmowanie dobrych decyzji, które sprawią że twoja firma będzie się rozwijać. Wielu przedsiębiorców godzinami zastanawia się jaki wybór jest najlepszy. Jeżeli również zmagasz się z tym problemem, to, zamiast liczyć na swoją intuicję możesz wykorzystać analizę SWOT.

Na czym polega analiza SWOT?

Nazwa tej metody jest akronimem angielskich słów Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia). Wykorzystując tę technikę, oceniasz 4 elementy w swoim biznesie:

Analiza SWOT pomoże Ci dostrzec mocne i słabe strony firmy
  • Mocne strony
  • Słabe Strony
  • Szanse
  • Zagrożenia

Dwa pierwsze punkty skupiają się na czynnikach wewnętrznych. Przykładowo mocną stroną twojego biznesu może być dobra obsługa klienta, produkt wysokiej jakości, unikalny know-how, czy też wyrobiona marka. Mogą to być zarówno kwestie unikatowe (np. patenty), jak i powszechne (np. szybka realizacja zamówień). W przypadku słabych stron również skupiamy się na problemach wewnętrznych np. braki kadrowe, niski budżet.

Natomiast szanse i zagrożenia skupiają się na czynnikach zewnętrznych, branżowych. Szanse opisują potencjał branży, w której działasz. Warto obserwować to, co się dzieje w twojej niszy, ponieważ mogą pojawiać się sytuacje (np. nowe regulacje prawne), które odpowiednio wykorzystane pozwolą Ci osiągnąć duży zysk.

Ostatni punkt, czyli zagrożenia również skupia się na twoim otoczeniu — silna konkurencja, duzi gracze na rynku mogą utrudniać prowadzenie biznesu. Jednocześnie musisz pamiętać o tym, że cały czas mogą pojawiać się nowe zagrożenia np. różnego rodzaju regulacje prawne utrudniające prowadzenie firmy, zwiększające koszty.

W przypadku szans i zagrożeń trzeba być szczególnie ostrożnym, ponieważ większość nisz stale się rozwija — pojawiają się nowe możliwości, nowe okazje i jednocześnie nowe zagrożenia. Firmy, które nie potrafią dostosować się do zmieniających się czasów, mogą stracić pozycję lidera, czego przykładem jest choćby Nokia.

Pamiętaj również, żebyś danych do analizy (szczególnie jeśli chodzi o szanse i zagrożenia) nie wymyślał samodzielnie, tylko opierał się o prawdziwych danych. Możesz wykorzystać narzędzi do analizy konkurencji w sieci.

Jak wykorzystać analizę SWOT w praktyce?

Sposobów wykorzystania analizy SWOT jest wiele, jednak w przypadku biznesu najważniejsze są dwie opcje. Pierwszym jest po prostu analiza twojej firmy — oceniasz wtedy mocne i słabe strony swojego biznesu oraz szanse i zagrożenia niszy, w której działasz. Dzięki temu możesz określić, na jakich aspektach powinieneś się skupić, jeśli chodzi o rozwój swojego przedsiębiorstwa.

Innym sposobem jest analiza poszczególnych projektów. Wyobraź sobie, że zastanawiasz się nad wypuszczeniem nowego produktu na rynek i nie wiesz, czy jest to dobry pomysł. W takiej sytuacji możesz przeprowadzić analizę SWOT tego produktu — ocenić jego słabe i mocne strony, sprawdzić, jakie są szanse i zagrożenia na rynku.

Pamiętaj tylko o tym, o czym pisaliśmy wcześniej — analiza SWOT powinna się opierać o rzeczywiste dane, a nie twoje przypuszczenia. Możesz zlecić wykonanie takiej analizy profesjonalnej firmie, dzięki czemu zyskasz pewność co do jakości otrzymanych danych.

Wielu przedsiębiorców może zastanawiać się jak wykorzystać dane płynące z analizy SWOT — tutaj nie ma jednej strategii. Niektórzy chcą się skupić na słabych stronach i wyeliminować zagrożenia, natomiast inni wolą położyć większy nacisk na ekspozycję mocnych stron i wykorzystanie szans. Jaką strategię Ty wybierzesz — to już zależy od twojego stylu prowadzenia biznesu, najważniejsze jest uwzględnienie wniosków płynących z analizy w planach biznesowych.