Co to jest chmura internetowa i jak z niej korzystać?

Co to jest chmura internetowa

Chmura to miejsce, w którym użytkownik przechowuje pliki przesyłane za pośrednictwem połączenia internetowego. Wraz z rozwojem przepustowości Internetu począwszy od lat 90-tych, przetwarzanie w chmurze nabrało dynamicznego rozwoju. Czym właściwie jest chmura internetowa? Jakie są rodzaje chmury internetowej? Jakie są korzyści z jej używania?

Chmura internetowa – rodzaje

Rozróżniamy trzy rodzaj chmury internetowej: publiczną, prywatną i hybrydową. Chmura publiczna jest najbardziej popularnym typem chmury internetowej. Jeden konkretny usługodawca przechowuje i udostępnia pliki użytkownika za pośrednictwem sieci internetowej. Jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie ogółem infrastruktury, czyli za serwery, pamięć masową, sprzęt i oprogramowanie. Dlatego też prawdopodobieństwo awarii i zawieszeń jest zdecydowanie mniejsze.

Zasoby przechowywane w chmurze publicznej są jednak współdzielone między podmiotami, które nabywają usługę. Im więcej tych podmiotów, tym większe ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa. Dlatego też korzystając z chmury publicznej warto zadbać o dodatkową ochronę przed ryzykiem wycieku danych, na przykład ograniczyć korzystanie z publicznych sieci WiFi i skorzystać z usług typu VPN.

Chmura prywatna jest wykorzystywana najczęściej przez większe przedsiębiorstwa. Dostęp do przechowywanych w niej danych posiada wyłącznie jeden podmiot, co zmniejsza ryzyko uzyskania dostępu przez niepowołane osoby. Ogromną zaletą chmury prywatnej jest możliwość dostosowania ustawień technicznych do indywidualnych potrzeb. Informacje pozostają jednak dostępne wyłącznie dla danej firmy, a zarządzanie stroną techniczną chmury leży po stronie przedsiębiorstwa, co często wiąże się z koniecznością zatrudnienia specjalistów i zakupu odpowiedniej infrastruktury.
Chmura hybrydowa oznacza, że wykorzystywana jest chmura prywatna – a gdy kończy się wolne miejsce, dane przenoszone są do chmury publicznej. Jest to świetne rozwiązanie, gdy zasoby chmury prywatnej stają się niewystarczające tymczasowo lub gdy użytkownik rozdziela pliki pod względem poziomu poufności – mniej wrażliwe dane przechowywane są w chmurze publicznej, a te wymagające większej ochrony – w prywatnej.

Korzyści z używania chmury internetowej

Główną zaletą korzystania z chmury internetowej jest przede wszystkim wygoda. Wszelkie pliki dostępną są w jednym miejscu, a upoważnione osoby otrzymują natychmiastowy dostęp i możliwość edycji. Chmura umożliwia przesłanie nawet wielkich plików w kilka minut. Koszty są bardzo niewielkie, nie ma bowiem potrzeby zakupu sprzętu z dużymi parametrami pamięci ani wielu serwerów.

Potrzebne dane są dostępne z dowolnego urządzenia i miejsca, co pozwala na mobilność, zarówno pracowników jak i w zakresie obsługi różnych klientów. Przekłada się to na większą elastyczność. Przechowywanie i edycja danych w chmurze umożliwia również dostęp do danych za pośrednictwem smartfonów i innych urządzeń mobilnych, wystarczy jedynie połączenie z Internetem. Pliki nieumyślnie skasowane lub błędnie edytowane można zdalnie odzyskać jednym kliknięciem.

Oszczędza się również prąd potrzebny do zasilania i wydatki na pensje dla specjalistów zarządzających oprogramowaniem lub pozwala działowi IT skupić się na ważniejszych zadaniach. Nie trzeba też konfigurować sprzętu i pamiętać o aktualizacjach, łatwo natomiast tworzyć kopie zapasowe plików i odzyskiwać dane w przypadku awarii lokalnego systemu. Większość dostawców zapewnia środki ochrony przed cyberprzestępcami i regularnie wprowadza nowe technologie by zwiększać poziom bezpieczeństwa usługi.