Co to jest KPI?

Co to jest KPI

KPI – kluczowe wskaźniki efektywności- definicja

Key Performance Indicators- kluczowe wskaźniki efektywności, to dane służące do pomiaru skuteczności prowadzonych przez firmę działań. Dzięki KPI można precyzyjnie określić, czy podejmowane czynności przynoszą oczekiwane efekty i zbliżają firmę do osiągnięcia danego celu strategicznego bądź operacyjnego. Co istotne? Są to działania, które najczęściej dotyczą działań marketingowych i sprzedażowych, aczkolwiek wykorzystuje się je również w obszarze ZZL, procesach produkcyjnych a także w innych aspektach działania przedsiębiorstwa. Dzięki kluczowym wskaźnikom efektywności można w łatwy sposób zredukować duże ilości informacji, tworząc z nich mały zbiór liczb z najważniejszymi informacjami. Miarodajne wyniki pokazują realizację zamierzeń i są charakterystyczne dla każdej firmy, strategii działania oraz branży.
Podczas tworzenia KPI, warto mieć na uwadze m.in.:

  • • Nadawanie odpowiedniego pierwszeństwa zabiegom
  • • Skierowanie zasobów na aktywności, które mają znaczenie w trakcie realizacji koncepcji
  • • Szybkie podejmowanie działań dostępnych dzięki skondensowaniu najbardziej istotnych informacji

Odpowiedni dobór KPI

Dobór KPI musi być przede wszystkim dobrze przemyślany! Kluczowych wskaźników efektywności nie powinno być zbyt dużo. O czym jeszcze warto pamiętać?

  • KPI muszą być kompatybilne z istniejącymi już procesami w firmie
  • Muszą być mierzalne, dlatego stosuje się wskaźniki ilościowe wyrażane w liczbach. Dlaczego? Dzięki takiemu rozwiązaniu można w łatwy sposób tworzyć zestawienia i sprawdzić czy firma robi postępy w danym zakresie
  • Kluczowe wskaźniki efektywności muszą odnosić się do ustalonych wcześniej celów, gdyż w ten sposób mogą jednoznacznie określić, czy wybrany kierunek działania jest właściwy i wpłynie na rozwój firmy
  • KPI powinny być również obiektywne, przejrzyste i konkretne. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie i sprawne wskazanie określonej wartości, dzięki czemu pracownik nie musi przeprowadzać szczegółowej analizy procesów, jakie zachodzą w firmie

Kluczowe wskaźniki efektywności – korzyści

Zastosowanie dobrze zdefiniowanych KPI pozwoli skupić się na obszarach, które w danej chwili mają największe znaczenie. Regularny monitoring działań oraz świadomość ustalonych wcześniej założeń pozwoli zaplanować z dużym wyprzedzeniem przyszłość Twojej firmy, dzięki czemu będziesz w stanie w porę zareagować w przypadku nagłych i niespodziewanych zdarzeń. Należy zaznaczyć, iż dobrze opracowane KPI mają również na celu motywację pracowników, poprzez prezentację celów, które są do osiągniecia.
Kluczowe wskaźniki efektywności pomagają monitorować i mierzyć skuteczność realizowanych działań z zakresu marketingu, sprzedaży i innego rodzaju. Wspierają osiąganie przez firmę określonych celów zarówno operacyjnych, jak i strategicznych!

Przykłady KPI

Wiesz jaki jest główny cel Twojej pracy? Jakim sposobem go osiągniesz? Po czym rozpoznasz, że zadanie zostało wykonane dobrze? Odpowiadając na te pytania, zdefiniujesz kluczowe wskaźniki efektywności. Do często stosowanych KPI należą m.in.:

  • W branży sprzedażowej- m.in. liczba Klientów z polecenia, liczba wykonanych telefonów, liczba reklamacji, liczba zamówień wykonana przez nowych Klientów czy sprzedaż netto
  • W branży e- commerce- np. czas przebywania w sklepie internetowym, liczba produktów w ofercie bądź średni czas spędzony na stronie
  • W marketingu- np. liczba zapytań z danej strony internetowej czy ilość zapisów do newslettera

Wskaźniki efektywności KPI stanowią fundament do monitorowania postępów w osiąganiu wyznaczonych celów. Są istotnym elementem strategicznego planowania. Choć znalezienie idealnych wskaźników efektywności może wymagać sporo czasu i pracy, jednak naprawdę warto! Dzięki takiemu rozwiązaniu działania będą bardziej wydajne i przybliżą Twoją firmę do osiągnięcia założonych celów!