DNS – co to jest?

DNS- co to jest

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego po wpisaniu adresu strony www w polu przeglądarki już po chwili możemy przeglądać jej zawartość? Jest to możliwe dzięki serwerom DNS. Co to jest DNS? Jakie są jego funkcje i sposób działania? Odpowiedzi, zarówno na te jak i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy!

DNS- definicja

DNS (ang. Domain Name System) to protokół, którego główną funkcją jest tłumaczenie łatwych do zapamiętania przez człowieka nazw domen na zrozumiałe dla komputerów dane liczbowe. Serwer DNS wyszukuje adres IP danej strony internetowej na podstawie wpisu użytkownika zamieszczonego w polu adresu wyszukiwarki. Śmiało można przyznać, że mechanizm działania systemu DNS przypomina książkę telefoniczną- jest to ogromna baza danych umieszczonych w rekordach, z której korzystają użytkownicy na całym świecie.

Jak działa serwer DNS?

 1. Użytkownik wpisuje w przeglądarce adres danej witryny np. https://coolbrand.pl.
 2. Następnie przeglądarka wysyła zapytanie do serwera DNS z prośbą o zwrócenie adresu IP dla wybranej domeny.
 3. W odpowiedzi serwer DNS zwraca adres IP serwera, do którego przypisana jest wskazana domena.
 4. Przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerem o określonym adresie IP, prosząc o wyświetlenie strony dla domeny https://coolbrand.pl

Rekord DNS- do czego służy?

Poza głównym zadaniem, jakim jest tłumaczenie nazw na adres IP, dzięki rekordom DNS możliwe jest również tworzenie i przekierowywanie subdomeny np. usługę poczty e- mail można przekierować na inny serwer.

Na rekord DNS składają się:

 • Nazwa – domena (np. coolbrand.pl), subdomena (np. subdomena.coolbrand.pl) bądź subdomena typu wildcard (np. *.coolbrand.pl), która definiuje wszystkie nieokreślone subdomeny w ustawieniach
 • Typ – określenie typu rekordu, który dopiero będzie lub jest już zdefiniowany
 • TTL – (Time to Live) – to czas przechowania rekordu w serwerach DNS, wyrażany w sekundach
 • Priorytet – określa zarówno kolejność, jak i wartość wpisu. Stosuje się go przy rekordzie MX
 • Wartość – to parametr określający wartość określonego rekordu. Co istotne? Ze względu na typ rekordu te informacje mogą być różne np. IP, host lub informacje tekstowe

Typy rekordów DNS

Najważniejsze typy rekordów DNS to m.in.:

 • Rekord A (address)- jeden głównych rekordów, który wskazuje na adres IPv4 (32- bitowy) serwera w sieci
 • Rekord AAAA- rekord wskazujący na adres IP serwera w wersji IPv6 (128- bitowy)
 • Rekord CNAME (Canonical Name)- to zastępczy wpis dla rekordu A. W tym przypadku zamiast adresu IP podaje się adres hosta
 • Rekord MX- (mail eXchange)- adres serwera poczty. Dzięki niemu można przekierować ruch poczty e- mail w danej domenie na inny serwer
 • Rekord NS- (Name Server)- adres serwera DNS
 • Rekord SOA- (Start of Authority)- rekord, który zawiera główny adres serwera Domain Name System
 • Rekord TXT (Text)- wpis umożliwiający dodanie dowolnego tekstu do rekordu domeny. Znajduje szerokie zastosowanie do weryfikacji prawa własności do domeny w aplikacjach Google

Inne pozostałe rekordy, jeśli chodzi o usługę DNS to m.in. SRV (Service Locator), PTR (Pointer Record), czy CAA (Certification Authority Authorization).

Szybkość odpowiedzi serwera DNS- od czego zależy?

Szybkość wczytywania się stron internetowych na komputerze w dużym stopniu zależy od czasu, w jakim serwer DNS odnajdzie adres IP odpowiadający danej domenie. Ważnym czynnikiem, która wpływa na czas odpowiedzi jest odległość komputera od docelowego serwera. Z kolei, na opóźnienie w komunikacji, oprócz dużej odległości, może też wpłynąć skomplikowana budowa witryny.