Jak przeprowadzić migrację Google Analytics na nowe konto?

Migracja Google Analytics

Zmiana konta Google Analytics może być konieczna z różnych powodów, takich jak zmiany organizacyjne, zmiana agencji marketingowej lub wprowadzenie nowej strategii biznesowej. Przeniesienie danych na nowe konto Google Analytics jest prostsze niż może się wydawać, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień zarządzania na obu kontach.

Przygotowanie do migracji

Przed rozpoczęciem migracji, ważne jest, aby zrozumieć i przygotować kilka kluczowych elementów:

 • Uprawnienia użytkownika – upewnij się, że masz prawa do edytowania i zarządzania użytkownikami na obu kontach.
 • Ocena konta – jeżeli stare konto nie jest już potrzebne i jest własnością Twojej organizacji, rozważ jego usunięcie, aby uniknąć niepotrzebnego clutteru i maksymalizacji dostępnych kont.
 • Identyfikator śledzenia – unikalny identyfikator śledzenia (UA-000000-00) Twojej strony internetowej pozostanie niezmieniony, eliminując potrzebę zmiany tagów na stronie.

Decyzje dotyczące uprawnień i danych

Podczas migracji można zdecydować, czy przenieść istniejące uprawnienia, czy też ustawić nowe dla konta docelowego. Ważne jest również, aby zrozumieć, co się dzieje z danymi:

 • Dane raportowe – są przenoszone bez zmian, włącznie z wszelkimi ustawieniami niestandardowymi.
 • Widoki i filtry – ustawienia widoków, w tym raporty niestandardowe i cele, są przenoszone w całości. Filtry są kopiowane, chyba że nowe konto posiada identyczne ustawienia filtrów.

Migracja innych zasobów

 • Powiązane platformy – wszelkie platformy i konta związane z migrowanymi usługami Analytics zostają przeniesione. Jednakże należy pamiętać, że usługi takie jak DoubleClick for Publishers wymagają oddzielnej uwagi.
 • Analytics Premium – jeśli korzystasz z usługi Analytics Premium, nowe konto zostanie obciążone tylko za bieżący i kolejne miesiące.

Ograniczenia migracji

Niektóre scenariusze mogą uniemożliwić migrację, takie jak brak odpowiednich uprawnień, powiązania z usługami typu DoubleClick, czy przekroczenie maksymalnej liczby usług na konto docelowe.

Proces migracji krok po kroku

 • Zaloguj się na swoje konto i przejdź do zakładki Zarządzaj.
 • Wybierz usługę do migracji i przejdź do opcji 'Transfer usługi’.
 • Określ konto docelowe i ustawienia uprawnień.
 • Dokonaj potwierdzenia i zapisz zmiany.

Najczęstsze pytania i rozwiązania problemów przy migracji Google Analytics

 • Jak radzić sobie z różnicami w filtrach między starym a nowym kontem?

Podczas migracji kluczowe jest zwrócenie uwagi na filtry aplikowane do danych w Google Analytics. Jeśli nowe konto ma już ustawione filtry, istnieje ryzyko duplikacji lub konfliktu danych. Idealnym rozwiązaniem jest dokładne przeanalizowanie istniejących filtrów i zdecydowanie, czy będą one kopiowane, modyfikowane czy zastąpione nowymi. Co istotne? Przenoszenie filtrów bez wnikliwej analizy może prowadzić do nieprawidłowości w danych.

 • Co zrobić, jeśli nie mam wystarczających uprawnień do zarządzania nowym kontem?

Jeśli napotkasz problemy z brakiem odpowiednich uprawnień do zarządzania nowym kontem, konieczne jest skontaktowanie się z administratorem głównym konta docelowego. Możliwe, że potrzebna będzie oficjalna prośba lub dokumentacja potwierdzająca Twoje uprawnienia do zarządzania danymi. W przypadkach korporacyjnych często jest to procedura związana z wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa i zarządzania IT.

 • Jakie kroki podjąć, gdy migracja danych jest zablokowana przez trwające procesy?

Czasami migracja może być opóźniona lub zablokowana przez procesy analityczne już trwające na starym koncie. W takiej sytuacji najlepiej jest poczekać, aż wszystkie bieżące raporty i analizy zostaną zakończone. Próba przeniesienia danych podczas ich przetwarzania może prowadzić do utraty integralności danych lub błędów w raportach.

 • Jak uniknąć utraty danych podczas migracji?

Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, zaleca się wykonanie pełnej kopii zapasowej danych przed rozpoczęciem procesu migracji. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych zestawów danych lub kiedy dane mają kluczowe znaczenie dla działalności biznesowej. Co więcej? Kopie zapasowe mogą być również pomocne w przypadku, gdy po migracji okaże się, że potrzebne są dodatkowe dostosowania, czy przywrócenie konfiguracji.

 • Jak zarządzać dostępem do danych po migracji?

Po pomyślnej migracji ważne jest ponowne przeglądnięcie i dostosowanie uprawnień dla zespołów i osób, które mają dostęp do danych na nowym koncie. Takie zastosowanie zapewni, że odpowiednie osoby mają dostęp do odpowiednich danych, jednocześnie chroniąc przed nieautoryzowanym dostępem. Możliwe, że niektóre role będą musiały być dostosowane lub stworzone na nowo, aby odpowiadały nowej strukturze danych i kont.

Migracja Google Analytics na nowe konto jest stosunkowo prostym procesem, który wymaga jednak odpowiedniego przygotowania i zrozumienia zarówno ograniczeń, jak i możliwości, jakie niesie ze sobą. Pamiętaj, aby zapewnić ciągłość danych i upewnić się, że wszystkie niezbędne uprawnienia są ustawione odpowiednio na nowym koncie.