Mapowanie procesów w e-commerce – dlaczego warto to robić?

Omawianie procesów w e-commerce

Prawidłowe funkcjonowanie firmy opiera się na realizacji zamierzonych celów i przede wszystkim – na ciągłym rozwoju. W praktyce oznacza to, że sprzedaż produktów i usług powinna cechować się tendencją wyłącznie wzrostową, gwarantującą pożądane rezultaty. Jaki związek z powyższym ma mapowanie procesów w e-commerce, czym ono jest i czy warto z takiej możliwości korzystać? Czytaj dalej i sprawdź, co powinieneś wiedzieć.

Mapowanie procesów – czym jest?

Mapowanie procesów w e-commerce pozwala w graficzny sposób przedstawić zadania, jakie są realizowane w firmie i jest pomocne zarówno dla właścicieli, jak i pracowników. Pomimo tego, że potrzebną mapę można stworzyć samodzielnie, jej wykonanie najczęściej zleca się specjalistom. Powód jest prosty – dysponują wiedzą i doświadczeniem w tworzeniu tego rodzaju grafik.

Warto wiedzieć, że zobrazowanie funkcjonowania działalności firmy (a tym jest mapowanie procesów), pozwala na rzetelną ocenę jej wydajności. Co więcej, wskazuje te obszary, których funkcjonowanie wymaga weryfikacji i ewentualnej naprawy błędów. Dzięki możliwościom mapowania, możesz przede wszystkim zmodernizować swoją działalność, a w konsekwencji – odnieść sukces.

Dlaczego warto zdecydować się na mapowanie w e-commerce?

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na mapowanie procesów w e-commerce? Zdecydowanie tak. Przede wszystkim dlatego, że mapowanie pozwala ocenić bieżącą sytuację, wykryć ewentualne błędy i skutecznie je wyeliminować, a w konsekwencji – usprawnić proces sprzedaży. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę jak ważną pełni funkcję w dystrybucji w ogóle. Jedno jest pewne – troszcząc się o proces sprzedaży, wpływasz bezpośrednio na wyniki finansowe firmy.
Poza analizą wyników sprzedaży jest konieczna szczegółowa analiza tego, co dzieje się od momentu złożenia zamówienia aż do wysyłki. Warto sprawdzić, ile etapów składa się na ten proces, jak bardzo skomplikowane jest składanie zamówienia (im mniej intuicyjne, tym większe ryzyko, że klient zrezygnuje z zakupu). Jaki związek z powyższym ma proces mapowania? Ogromny – mapy procesów pozwalają nie tylko szybko i trafnie ocenić sytuację, ale także – wprowadzenie koniecznych modernizacji, mających na celu usprawnienie funkcjonowania witryny, a w konsekwencji – zwielokrotnienia zysków.

Czy usprawnienie pracy w działach ma związek z mapowaniem procesów?

Dobrze prosperująca firma to przede wszystkim współpraca kolejnych działów. Jaki związek z taką współpracą ma mapowanie procesów? Okazuje się, że ogromny – pozwala zobrazować działania podejmowane w poszczególnych działach, sprawdzić ich funkcjonalność i wydajność i zweryfikować, jak wpływają na siebie nawzajem. To ważne, zwłaszcza że na funkcjonalność całej firmy nierzadko wpływ mają (pozornie) niewielkie posunięcia – biurokracja albo niepotrzebne koszty lub istotne zaniedbania (nieprawidłowe zarządzanie, wydłużające proces przejścia towaru od momentu złożenia zamówienia, po wysyłkę). Warto wiedzieć, że duża ilość działów najczęściej negatywnie wpływa na terminowość i zaburza płynny proces realizacji dyspozycji złożonej przez klienta.

Mapa procesów a strategia sprzedaży

Nie ma znaczenia, czy otwierasz własny biznes, czy wprowadzasz na rynek nowy produkt lub usługę w ramach działalności już prosperującej firmy – potrzebujesz właściwej strategii. Pomimo tego, że rezygnują z niej właściciele małych przedsiębiorstw, to właśnie ona odgrywa kluczową rolę w wynikach, a w konsekwencji – umożliwia i wspiera rozwój biznesu. Nie wiesz, jak zaplanować strategię? Zdecyduj się na mapę procesów sprzedażowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dokonasz rzetelnej analizy, sprawdzisz realne możliwości rozwoju i przygotowanie firmy, a także – ocenisz możliwości modernizacji aktualnych działań. Co ważne, będziesz miał szansę zrezygnować z tych praktyk, które przynoszą stosunkowo mało korzyści.

Mapa procesów a wdrożenie nowych pracowników

Podejmując działania mające na celu rozwój dotychczas prowadzonej działalności, musisz mieć świadomość konieczności zrekrutowania nowych pracowników. Już na tym etapie warto pamiętać, że za Twój sukces odpowiadają umiejętne wprowadzenie personelu w zakres jego działalności (to ułatwi rozwój każdego działu). Istotne są nie tylko działania każdego pracownika – ogromne znaczenie dla efektywnej sprzedaży ma także współpraca pracowników między sobą. Jaki jest związek mapy procesów z działaniami podejmowanymi przez nowych członków zespołu? Takie rozwiązanie okazuje się być doskonałym sposobem na poprawę wyników w funkcjonowaniu biznesu, w tym również – współpracy podejmowanych z innymi firmami.

Dwuetapowa analiza działań e-commerce

Analiza działań e-commerce jest analizą dwuetapową i obejmuje analizę procesową i analizę funkcjonalną:

  • analiza procesowa jest najbardziej efektownym rodzajem analizy procesów e-commerce. Pozwala na ich ocenę i umożliwia opracowanie i wdrożenie zmian, które bezpośrednio przekładają się na efektywność Twojego biznesu (oczywiście – zależnie od możliwości).
  • analiza funkcjonalna pojawia się na etapie wdrażania systemu – przede wszystkim dlatego, że standardowa procedura nie zawsze się sprawdza. Celem analizy funkcjonalnej jest zatem przekształcenie klasycznych rozwiązań i dostosowanie ich do potrzeb i wymagań konkretnego klienta.