Strona internetowa dla JSW Innowacje w oparciu o indywidualny projekt graficzny i system CMS WordPress

Strona internetowa JSW Innowacje

Dobrze zaprojektowana strona landing page, która pomaga osiągać firmie wymierne korzyści. Docelowa strona internetowa dostosowana do możliwości smartfonów, tabletów, laptopów i innych urządzeń mobilnych.

JSW Innowacje to firma, która wykorzystuje swoje położenie geograficzne do angażowania na rzecz Grupy Kapitałowej JSW środowisk naukowo-badawczych z obszaru Górnego Śląska i ośrodka krakowskiego w celu stymulowania rozwoju całej Grupy Kapitałowej. Koncentruje swoją działalność w obszarze czystej energii.