Strona internetowa MGM WordPress

Strona internetowa MGM Liceum

Unikalny i oryginalny projekt strony internetowej, wyposażony w odpowiedni hosting oraz wyjątkowe elementy graficzne. Strona funkcjonalna, przyjazna dla użytkownika oraz zintegrowana z portalami zewnętrznymi. Działa sprawnie i wyposażona jest w szereg ważnych funkcjonalności. Witryna wyróżnia się nowoczesnym designem i pracuje w oparciu o CMS WordPress.

MGM to Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące, w którym panuje wyjątkowa atmosfera. Kadra nauczycielska skupia się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale kładzie szczególnie nacisk na praktykę. Szczególną opieką dydaktyczną otacza uczniów sportowców. Absolwenci liceum, dzięki zdobyciu wysokich kwalifikacji zawodowych oraz zdobytym umiejętnościom praktycznym, w łatwy sposób odnajdują się na wymagającym rynku pracy.