Prestashop – promocje – reguły cenowe katalogu

Prestashop – promocje - reguły cenowe katalogu

Reguły cenowe katalogu to forma promocji masowej, odnosząca się nie do jednego produktu a do wielu produktów, wybranych wg. przypisanych reguł. Aby zdefiniować regułę cenową katalogu należy określić:

  • nazwa reguły
  • ustawienie warunków na walutę, kraj (w domyśle chodzi o kraj płatności zalogowanego klienta) czy grupę kliencką (klienci są przypisani do grup więc chodzi o klientów, którzy należą do zaznaczonej grupy i są zalogowani)
  • ograniczenie promocji dla wybranego z listy klienta (klient musi być zalogowany w sklepie, aby promocja zadziałała)
  • zakres czasowy trwania promocji
  • minimalna ilość danego produktu od której startuje promocja
  • wpływ na cenę
    – czy promocja ma zastosowanie do ceny netto czy brutto
    – wybór wartości promocji (procentowy lub kwotowy)

Oprócz powyższych ustawień, które są tożsame z ustawieniami dla pojedynczego produktu, reguły cenowe katalogu są zaopatrzone w możliwość zdefiniowania warunków i grup warunków. Warunki określają jakie produkty będą podlegały konkretnej regule cenowej. Możemy mieć wiele reguł cenowych dla różnych zestawów produktów a zestawy produktów są definiowane przez grupy warunków.

Zestaw produktów może zależeć od wybranych kategorii, marek (producentów), dostawców, atrybutów i ich wartości, funkcji i ich wartości.

Pomiędzy warunkami z tej samej grupy występuje logiczny AND. Oznacza to, że produkty, które znajdą się w zestawie podlegającemu promocji muszą spełniać kryteria wszystkich, zaznaczonych warunków z danej grupy. Natomiast jeśli chodzi o zestawy produktów podlegających warunkom z różnych grup, to produkty te powinny spełniać warunki z jednej z grup. Obrazuje to poniższy przykład: