Prestashop – zarządzanie grupami klientów, promocje dla grup

Prestashop zarządzanie grupa i klientów promocje dla grup

Klientów Prestashop możemy podzielić na grupy. Dzielenie na grupy ma zastosowanie w wielu przypadkach. Np. możemy wysłać newsletter do określonej grupy klientów lub przydzielić odpowiednią formę promocji. Można również ustalić, czy pokazujemy ceny dla takiej grupy oraz czy pokazujemy ceny brutto czy netto.

Tworzenie grup klientów

Prześledźmy w jaki sposób możemy stworzyć grupę i przypisać do niej klientów. Opis odnosi się do Prestashop 1.7.

Wchodzimy w Preferencje -> Klienci -> zakładka Grupy

PrestaShop posiada trzy domyślne grupy klientów:

Odwiedzający – Wszystkie osoby bez konta klienta lub klienci, którzy nie są zalogowani.

Gość – Wszystkie osoby, które złożyły zamówienie z użyciem Zakupów Gościa.

Klient – Wszystkie osoby, które założyły konto na tej stronie.

Aby stworzyć nową grupę klikamy „Dodaj nową grupę”.

Na tym etapie możemy zdefiniować nazwę grupy, przyznać poziom rabatu, określić, czy wyświetlamy ceny netto czy brutto oraz zadecydować czy ta grupa ma mieć wyświetlone ceny. Czasami praktykuje się ukrywanie cen dla klientów niezalogowanych. Wtedy grupie Odwiedzający oraz Gość zaznacza się opcję – nie pokazuj cen.

Takie zabiegi stosują sklepy B2B. Prestashop wspomaga sprzedaż hurtową przez umożliwienie zastosowania odpowiednich rabatów dla różnych grup, przełączenia cen brutto / netto oraz ukrycia / pokazania cen.

Przypisywanie rabatów do kategorii

Po stworzeniu grupy i wejściu w szczegóły mamy możliwość ustawienia dodatkowych opcji dla tej grupy:

– poziom rabatu per kategoria

– włączenie / wyłączenie modułów dla użytkowników przypisanych do tej grupy

W ramach przypisywania rabatów do kategorii, możemy przypisać różne rabaty dla różnych kategorii. W podglądzie grupy będziemy widzieć do których kategorii zostały przypisane dane poziomy rabatowania:

Ważne jest, aby pamiętać, że rabat przypisany do danej kategorii zastępuje rabat ogólny i dotyczy tylko klientów, którzy daną kategorię mają zdefiniowaną jako domyślną.

Po wejściu w edycję klienta należy w sekcji „domyślna grupa klientów” wybrać utworzoną grupę. W tym przypadku będzie to grupa hurtownicy z przypisanymi rabatami na odpowiednie kategorie.

Dynamiczna segmentacja klientów