Przekazywanie produktów influencerom — co warto wiedzieć o podatkach

Nagrywanie filmików telefonem

Współpraca z influencerami jest coraz popularniejszą formą reklamy, o czym pisaliśmy na naszym blogu. Współpraca z influencerami najczęściej zaczyna się od przekazania im produktu. Jednak w jakiej formie to zrobić i jak się z tego rozliczyć, żeby uniknąć kłopotów podatkowych? Odpowiedzi na te pytania poznasz w tym artykule.

Sposoby przekazywania produktów influencerom

Współpraca z influencerami może być bardzo korzystna

Często współpraca z influencerami zaczyna się od przekazania im produktów do testowania, dlatego też nasz artykuł również zaczniemy od tego tematu. Przede wszystkim trzeba zastanowić się, na jakiej zasadzie chcesz udostępnić produkt influencerowi, możliwości masz kilka:

 • Po prostu go sprzedać w promocyjnej cenie.
 • Wymiana produktu za usługę, czyli mówiąc wprost transakcja barterowa.
 • Przekazanie produktu influencerowi nieodpłatnie jako prezent bez względu na to, jakie działania podejmie.

Warto zauważyć, że to jakiego wyboru dokonasz, ma skutki nie tylko podatkowe, ale również wpływ na twoją współpracę z influencerem. Warto myśleć o tych dwóch płaszczyznach i najlepiej jest wybrać złoty środek.

Trzeba również zastanowić się, czy influencer, z którym planujesz rozpocząć prowadzi działalność gospodarczą. To również będzie miało wpływ na sposób rozliczenia podatkowego, jednak o tym będzie więcej w dalszej części artykułu. Przyjrzyjmy się teraz wadom i zaletom każdego z powyższych rozwiązań.

Nieodpłatne przekazanie produktu

Jest to najczęściej wybierana forma współpracy, ponieważ daje największe szanse na to, że nawiążemy z influencerem współpracę. Jednak jak odpowiednio przeprowadzić taką operację pod kątem prawnym? Trzeba rozważyć tutaj dwa przypadki.

Współpraca z influencerem przedsiębiorcą

Reklamodawca wybierając taką formę współpracy z przedsiębiorcą, nie ma konieczności rozliczania PIT-u, nie musi również przygotowywać dodatkowych deklaracji. Zwykle też nie jest zobowiązany do płacenia podatku VAT, jednakże szczegóły warto zawsze ustalić z księgową.

W innej sytuacji znajduje się influencer — on dzięki prezentowi osiąga przychód, a to oznacza, że musi go uwzględnić w rozliczeniu i opodatkować. Wartość przychodu odpowiada wartości brutto z VAT otrzymanego towaru — trzeba tu uwzględnić cenę, po jakiej jest on normalnie sprzedawany.

Jakie są skutki w VAT dla reklamodawcy?

Mimo że reklamodawca nie musi sporządzać żadnych dodatkowych deklaracji, to warto przyjrzeć się kwestiom związanym z podatkiem VAT. Wcześniej pisaliśmy, że zwykle nie jest on zobowiązany do zapłaty podatku, jednak przyjrzyjmy się, teraz kiedy dokładnie reklamodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT:

 • Przekazane influencerowi prezenty w jednym roku podatkowym nie przekroczyły łącznej wartości 100 zł. Reklamodawca dodatkowo musi prowadzić ewidencję osób otrzymujących prezenty, które pozwalają ustalić ich tożsamość.
 • Została przekazana próbka towaru.
 • Doszło do przekazania usługi związanej z działalnością reklamodawcy.

W znacznej większości przypadków wykorzystuje się drugą opcję — reklamodawcy przyjmują, że przekazany towar jest po prostu próbką, a taki produkt ma służyć przede wszystkim potrzebom promocji reklamodawcy, a nie innym potrzebom influencera. Jednocześnie warto skontaktować się z księgową, żeby ustalić szczegóły, czy będzie konieczność rozliczania VAT-u.

Współpraca z Influencerem nie prowadzącym działalności gospodarczej

Jak wygląda współpraca z osobami prowadzącymi własną firmę?

Tutaj trzeba wyróżnić dwa rodzajów prezentów — te o niskiej i wysokiej wartości. Te pierwsze dotyczą kwoty poniżej 200 zł i tutaj nie ma żadnych kłopotów. Te pojawiają się w przypadku droższych produktów i tutaj niestety nie uniknie się zachodu z rozliczaniem podatku. Od razu uprzedzę — nie warto próbować sztucznie zaniżać wartości prezentu, ponieważ można w ten sposób przysporzyć sobie wielu problemów.

Jeżeli produkt jest wart więcej niż 200 zł, to influencer musi zapłacić od niego podatek PIT. Warto zauważyć, że opodatkowaniu podlega nie tylko nadwyżka ponad 200 zł, ale cała wartość prezentu. Influencer powinien przychód doliczyć do innych swoich przychodów podczas rozliczania rocznego PIT-u i zapłacić z tego tytułu podatek.

Natomiast reklamodawca ma obowiązek wypełnić informację PIT-8C. Musi ją również przekazać influencerowi oraz Urzędowi Skarbowemu właściwemu dla miejsca zamieszkania influencera. Informacja do urzędu powinna trafić do końca lutego w formie elektronicznej lub do końca stycznia w formie pisemnej.

Jeżeli mówimy natomiast o prezentach niskiej wartości, to prawo mówi o tym, że materiały przekazane przez reklamodawców w celach reklamowych i promocyjnych nie są opodatkowane, jeżeli ich wartość nie przekracza 200 zł. Warto podkreślić, że w tym wypadku liczy się wartość brutto danego produktu.

Należy również podkreślić, że to zwolnienie obowiązuje tylko wtedy, jeśli prezent jest przekazywany bez zobowiązania, czyli reklamodawca nie uzależnia dania prezentu od jakichkolwiek działań influencera (np. nagrania opinii, umieszczenia postu). W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy może uznać, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Jeżeli chodzi o rozliczanie podatku VAT, to działają tutaj takie same zasady, jak przy dawaniu prezentu influencerowi, który prowadzi własną działalność gospodarczą.

Wymiana barterowa

Niektórzy przedsiębiorcy mogą zastanawiać się, czym jest zamiana barterowa. W praktyce taką formą zamiany jest np. przekazanie towaru w zamian za umieszczenie wpisu na blogu. Jeżeli przekazujesz jakiś produkt i oczekujesz, że w zamian zostaną wykonane jakieś działania, to mamy do czynienia z barterem. Zwykle taką formę współpracy nawiązuje się z influencerami prowadzącymi swoją firmę, jest ona praktykowana np. gdy reklamodawca chce przekazać influencerowi duży prezent, który wiązałby się z koniecznością zapłacenia dużego podatku.

Obie ze stron mogą oferować zarówno usługi, jak i towary. Możliwe formy wymiany barterowej, to:

 • Usługa za towar
 • Usługa za usługę
 • Towar za usługę
 • Towar za towar

Obie strony muszą określić wartość wymienianych świadczeń. Jeżeli te wartości są równe, to przedsiębiorcy będą po prostu mogli wystawić faktury o równej wartości, a rozliczenie nastąpi przez wymianę faktur.

Jeżeli chodzi o zawieranie takiej umowy, to może ona nastąpić również poprzez wymianę mailową. Warto na koniec po prostu podsumować w punktach ustalenia, wydrukować je i dołączyć do faktury. Natomiast bezwzględnie trzeba pamiętać o udokumentowaniu faktu wykonania usługi.

Warto pamiętać, że jeżeli usługą influencera jest napisanie artykułu, to staje się on artykułem sponsorowanym, a to oznacza że musi być w odpowiedni sposób oznaczony.

Jak wygląda podatek przy barterze?

Jeżeli wartość świadczeń oferowanych zarówno przez reklamodawców, jak i influencera są równe, a obie strony płacą 23% podatku VAT, to żadna ze stron nie powinna płacić podatków — mowa tu zarówno o podatku dochodowym, jak i podatku VAT. Dzieje się tak, ponieważ przychód jest równy kosztom uzyskania przychodu, a to oznacza, że odliczenie podatku VAT jest równe należnemu podatkowi VAT.

Jeżeli natomiast reklamodawca zdecydowały się rozpocząć współpracę z influencerami, który nie jest podatnikiem VAT, to wtedy reklamodawca musi zapłacić równowartość VAT z wystawionej faktury.

Trzeba na koniec jeszcze zaznaczyć jedną, istotną rzecz — influencer może odliczyć podatek, tylko jeżeli towar lub usługa nabyta od reklamodawcy służyły prowadzeniu działalności. Jeżeli natomiast produkty były wykorzystywane przez influencera w celach prywatnych, to barterowa forma rozliczenia jest niemożliwa i trzeba rozważyć przekazanie produktu nieodpłatnie, albo sprzedaż w promocyjnej cenie. Jednocześnie w większości przypadków opisanie recenzji produktu na blogu jest wystarczającym powodem, by móc określić nabyty towar lub usługę jako rzeczy służące prowadzeniu działalności. Jednak więcej o tym za chwilę.

O czym warto pamiętać przy wymianie barterowej?

Odliczać można tylko produkty niezbędne do prowadzenia działalności

Usługi i produkty powinny być niezbędne do prowadzenia działalności. Wcześniej możesz przeczytać o tym, że wystarczy opisać produkt np. na blogu, żeby móc wrzucić otrzymany prezent w koszty. Jednak nie do końca tak jest, ponieważ poniesiony koszt musi być uzasadniony działalnością influencera. Oczywiście, żeby napisał on np. recenzję na blogu, to musi produkt przetestować, dlatego musi go wrzucić w koszty. Jednak wątpliwość urzędów skarbowych mogą wzbudzić bardzo duże prezenty np. roczny karnet na siłownię albo zapas kosmetyków na rok. Wątpliwości będą jeszcze większe, jeżeli recenzja odbyła się po miesiącu korzystania z siłowni lub po miesiącu używania kosmetyków. Oczywiście można zmniejszyć te wątpliwości, wstawiając za kilka miesięcy recenzję z dłuższej perspektywy. Jednak w razie wątpliwości warto po prostu przedyskutować odliczanie tak dużych prezentów z księgową lub prawnikiem.

Koszty odliczane w czasie, a koszty jednorazowe

Jeżeli reklamodawca przekazuje towary o dużej wartości lub towary używane przez dłuższy czas, to influencer może je rozliczać w czasie, nie może natomiast tego robić w kosztach uzyskania przychodu jednorazowo. Mowa tu szczególnie, o:

 • Towarach i usługach, które będą wykorzystywane przez influencera dłużej niż rok.
 • Towarach i usługach, których wartość przekracza 10 tysięcy złotych.

Warto jednocześnie pamiętać o poprzednim punkcie — influencer musi wykazać, że produkt będzie wykorzystywany w jego własnej działalności, a nie do celów prywatnych.

Sprzedaż produktu w promocyjnej cenie

Jest to forma współpracy praktycznie niespotykana, zwłaszcza gdy reklamodawca współpracuje z influencerem prowadzącym firmę. Jednak gdy mówimy o influencrach nie prowadzących działalności gospodarczej, czasem jest to najkorzystniejsza forma współpracy, zwłaszcza gdy mówimy o przekazaniu prezentów o znacznej wartości. Zamiast dawać prezent, można po prostu zastosować znaczny rabat i sprzedać coś np. za złotówkę, jednak tutaj również trzeba uważać:

 • Reklamodawca musi wykazać, że influencer dokonał zapłaty za towar.
 • Reklamodawca musi wykazać, że podobne rabaty były udzielane innym klientom — jeżeli były one dostępne tylko dla influencera, to urząd skarbowy może uznać, że influencer otrzymując rabat uzyskał przychód, a w związku z tym powinien zapłacić podatek dochodowy.

Jaką formę rozliczania wybrać?

Najczęściej reklamodawcy stawiają na dwie pierwsze formy współpracy — przekazują nieodpłatnie prezenty albo nawiązują współpracę barterową. Pierwsze rozwiązanie jest wybierane przy mniejszych prezentach a drugie, gdy mówimy o przekazywaniu produktów i usług bardziej wartościowych.

Sprzedawanie produktu w promocyjnej cenie jest trzecią opcją, jednak jest ona rzadko stosowana.