Jak mogą reklamować się radcy prawni i adwokaci?

Narzędzia pracy radcy prawnego

Reklamowanie się to jeden z najważniejszych aspektów prowadzenia biznesu. Jednak jak już wielokrotnie pokazywaliśmy na naszym blogu, nie wszystkie branże mają łatwo. Pewne ograniczenia dotyczą również radców prawnych i adwokatów. W jaki sposób mogą oni reklamować swoje usługi? Czy w ogóle mogą to robić?

Dlaczego powstają regulacje prawne w kwestiach reklamy?

Prawo ogranicza możliwości reklamy prawników i adwokatów

Wolny rynek teoretycznie powinien umożliwiać każdemu przedsiębiorcy promowanie swoich usług w dowolnym zakresie. Dlaczego powstają różnego rodzaju ograniczenia? I dlaczego dotyczą one tylko niektórych branż?

Najczęściej jest to spowodowane właśnie tymi branżami, weźmy pod uwagę choćby ostatnio omawiane przez nas gry hazardowe — wykorzystanie technik reklamowych mogłoby sprawić, że ludzie wpadają w uzależnienia. W przypadku reklamowania lekarzy również ważne jest dobro pacjenta i prawo po prostu przedkłada dobro obywateli ponad korzyści przedsiębiorców. Jednak zwykle pozostawia pewne furtki, z których mogą oni korzystać.

Reklama adwokatów i radców prawnych

Podobnie jak w przypadku reklamy komorników i notariuszy kwestie reklamowania się przez adwokatów oraz radców prawnych zostały ściśle określone w kodeksie etyki radcy prawnego, oraz w kodeksie etyki adwokackiej.

W przypadku adwokatów kodeks zakazuje im stosowania reklamy — jest wprost napisane. Większą swobodę mają radcy prawni — ich kodeks nie zakazuje reklamy. Jednak mimo wszystko adwokaci i radcy prawni mogą liczyć na docieranie do swoich klientów. Mają oni możliwość informowania o wykonywaniu zawodu oraz o prowadzonej działalności, jednak informacje nie mogą być propozycją zawarcia umowy.

Jakie informacje można przekazywać w takich komunikatach? Przede wszystkim nazwy i adresy kancelarii oraz imiona i nazwiska. Ponadto mogą mówić o kwalifikacjach zawodowych, stopniach naukowych. Mają również możliwość mówienia faktów o swoich usługach — preferowane dziedziny prawa, czy też możliwość obsługi prawnej w innych językach.

Radcy prawni i adwokaci mają dodatkowo możliwość informowania o swoich publikacjach oraz o podmiotach, z którymi stale współpracują. Ponadto radcy prawni mają możliwość informowania o uczestniczeniu w rankingach oraz zajętych w nich miejscach — takiej możliwości nie mają adwokaci.

Czego nie mogą robić radcy prawni i reklamodawcy?

Oczywiście radcy prawni i adwokaci mają pewne zakazy w kwestii reklamowania swoich usług. Ich działania powinny mieć charakter czysto informacyjny, a na co powinni uważać w szczególności?

  • Porównywanie się z innymi podmiotami świadczącymi podobne usługi.
  • Powoływanie się na swoje znajomości (w szczególności z sędziami lub prokuratorami).
  • Nie można informować o swoich klientach bez ich zgody.

Dodatkowo warto uważać, że informowanie nie powinno być natarczywe.

Granica pomiędzy reklamą a informowaniem jest cienka

Niestety granica pomiędzy tym, co jest dozwolone, a niedozwolone jest bardzo cienka. Wiele tu zależy od indywidualnych przypadków. Jeżeli chcesz dokładniejszych wskazówek na temat tego, jakie działania są dopuszczalne, to warto wspomagać się wyrokami, które miały już miejsce.

I na przykład wywieszenie dużego baneru przed sądem informującego o usługach radcy prawnego zostało uznane za działanie niedozwolone. Przyczyna była prosta — radca prawny informujący o swoich usługach złamał to, o czym pisaliśmy wcześniej – jego działania były natarczywe. Wpływ na to miały z pewnością duże rozmiary baneru reklamowego.

Ciekawym przykładem jest roznoszenie ulotek przez kancelarie prawne — to co wydaje się łamać większość postanowień, zostało pominięte w prosty sposób. Ulotki były skierowane nie do osób poszukujących pomocy prawnej, a do młodych prawników dając im propozycję zatrudnienia. Czy warto próbować w ten sposób szukać luk w prawie? Oczywiście można to robić, jednak jest to ryzykowne — stąpa się tutaj po cienkim lodzie.

Internet — nowe możliwości promocji swoich usług

Remedium na problemy z reklamowaniem radców prawnych i adwokatów jest internet. Prawo nie zabrania stosowania m.in. content marketingu. Dopóki treści umieszczane na stronie mają charakter informacyjny np. edukacyjny, to adwokaci i radcy prawni mogą w ten sposób promować swoje usługi.

Dlatego dzisiaj wiele osób pracujących w tych zawodach, wiele kancelarii prawnych ma bardzo rozbudowane strony internetowe. Z łatwością w internecie znajdziesz różne blogi o tematyce prawniczej, a na nich wartościowe artykuły, które pomagają ludziom poznać przepisy.

Innym sposobem jest aktywność prawników w mediach społecznościowych. Tylko tutaj również trzeba pamiętać o jednym aspekcie — taka działalność musi mieć charakter tylko informacyjny. Warto pamiętać o tym zwłaszcza publikując treści na mediach społecznościowych, gdzie bardzo łatwo złamać tę regułę.

Dodatkowo adwokaci i radcy prawni mogą udzielać się poza obrębem swojej strony internetowej. Wielu prawników pisze w fachowej prasie oraz na innych stronach internetowych. Nie odmawiają oni również udziału w audycjach radiowych oraz telewizyjnych.

Warto jednocześnie podkreślić, że taka działalność radców prawnych i adwokatów musi mieć charakter informacyjny. Jeżeli udzielanie informacji to tylko przykrywka dla promocji swoich usług, to prawnik może liczyć się z przykrymi konsekwencjami.