Promocja swoich usług przez komorników sądowych i notariuszy

Promocja swoich usług przez komorników sądowych i notariuszy

Jakiś czas temu na naszym blogu pojawił się artykuł o tym, jakim przepisom podlegają apteki oraz lekarze w aspekcie reklamowania. Możesz przeczytać go tutaj. Również komornicy sądowi oraz notariusze mają pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o sposób, w jaki mogą się reklamować.

Nie każdy może się reklamować…

Reklama w niektórych branżach ma dodatkowe obostrzenia

Teoretycznie żyjemy w wolnym państwie, gdzie jest wolny rynek. Reklama jest jednym z najważniejszych narzędzi wolnego rynku, która pozwala pozyskiwać nowych klientów, promować swoje produkty oraz usługi.

Oczywiście zdarza się, że jakaś jednostka nadużywa reklamy, jednak dobrze przeprowadzona kampania reklamowa przynosi korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i konkurentom. Niestety są branże, w przypadku których reklama nie jest dozwolona.

Notariusze i komornicy sądowi nie mogą się reklamować. Co jest powodem takiego stanu prawa? To, że przedstawiciele obu tych profesji działają w imieniu państwa, ponadto dokonują czynności urzędowych. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że komornicy są funkcjonariuszami publicznymi, a notariusze korzystają z ochrony, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Co się stanie w przypadku złamania zakazu?

Jeżeli komornik sądowy lub notariusz złamie zakaz reklamowania się, to zostanie to potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji. To sprawi, że osoba reklamująca się może zostać poprowadzona do odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnoprawnej oraz odszkodowawczej.

Dlatego też wszelkie próby promocji swoich usług muszą być bardzo przemyślane. Złamanie zakazu nieuczciwej konkurencji jest bowiem poważnym wykroczeniem.

Posiadanie stron internetowych

Zarówno komornicy sądowi, jak i notariusze mają prawo prowadzić swoje strony internetowe. Warto jednak zaznaczyć, że mogą mieć one tylko i wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą mieć charakteru oferty.

A co z content marketingiem, mediami społecznościowymi i prowadzeniem bloga?

Tutaj również kodeks etyki zawodowej notariusza daje bardzo jasne wytyczne. Jest jasno powiedziane, że może on korzystać z mediów społecznościowych, jednak musi wyraźnie oddzielić swoje sfery prywatne o działalności zawodowej i społecznej.

Można również dojść do wniosku, że notariusz może prowadzić specjalistycznego bloga. Tylko podobnie jak w przypadku strony internetowej powinien on mieć charakter informacyjny i nie nosić znamion oferty, czyli powinien skupiać się np. na kwestiach prawnych. Nie powinien odnosić się on ściśle do prowadzonej przez notariusza działalności. W internecie można spotkać różne blogi notariuszy.

Natomiast tak jasnych regulacji nie ma w przypadku komorników. Warto jednocześnie przypomnieć, iż są oni funkcjonariuszami publicznymi. Dlatego też działalność w sieci powinna być mocno ograniczona, również, jeżeli chodzi o pisanie bloga. Mimo że kodeks etyki zawodowej komornika sądowego nie daje jasnych wytycznych, to komornicy nie korzystają z takich form aktywności. Dlatego bezpiecznie jest również tego nie robić.

Podsumowanie

Jak widać, niektóre zawody mają bardzo duże ograniczenia, jeżeli chodzi o reklamowanie się. Jeżeli chcesz działać w sieci, jako komornik sądowy lub notariusz, to musisz być bardzo ostrożny. Pamiętaj o jednej, podstawowej zasadzie — każde twoje działanie powinno mieć charakter czysto informacyjny.