Wskaźnik NPS – co to jest?

Wskaźnik NPS

Wskaźnik NPS, czyli Net Promoter Score, jest kluczowym narzędziem do mierzenia lojalności Klientów, rozwiniętym przez Fredericka F. Reichhelda, firmę Bain & Company oraz Satmetrix Systems. Jest to efektywna i szybka metoda przeprowadzenia ankiety satysfakcji Klienta. Ankieta skupia się na jednym kluczowym pytaniu: „Jak prawdopodobne jest, że polecisz naszą firmę znajomemu lub członkowi rodziny?” i ocenia odpowiedzi na skali od 0 („Niezalecane”) do 10 („Wysoce zalecane”).

Jak interpretować wyniki NPS?

Odpowiedzi Klientów dzielą się na trzy kategorie:

 • Promotorzy (oceny 9-10): Klienci zadowoleni, którzy aktywnie polecają Twoją firmę.
 • Neutralni (oceny 7-8): Klienci, którzy są zadowoleni, ale nie polecają firmy innym.
 • Krytycy (oceny 0-6): Klienci niezadowoleni, potencjalnie szkodzący reputacji firmy.

Jak obliczyć wskaźnik NPS?

Proces obliczania NPS jest prosty i składa się z kilku kroków:

 1. Przeprowadź Ankietę: Zbierz opinie Klientów, pytając ich o prawdopodobieństwo polecenia firmy.
 2. Kategoryzuj Odpowiedzi: Podziel Klientów na promotorów, neutralnych i krytyków.
 3. Oblicz Procenty: Ustal procentową reprezentację każdej grupy w badaniu.
 4. Wylicz Wskaźnik NPS: Od procenta krytyków odejmij procent promotorów. Wartość NPS może wahać się od -100 do +100.

Jaki wynik NPS jest odpowiedni?

Idealny wynik NPS różni się w zależności od branży i specyfiki rynku. Średnia dla różnych sektorów to około +30, ale liderzy rynku często przekraczają +50. Wyniki poniżej 0 wskazują na problemy z utrzymaniem Klientów.

Czynniki wpływające na NPS

Wartość Twojego NPS może być zależna od:

 • Specyfiki Branży: Niektóre sektory, jak telekomunikacja czy bankowość, mają naturalnie niższe wskaźniki lojalności.
 • Jakość Obsługi Klienta: Szybkość reakcji, kompetencje i empatia pracowników mają bezpośredni wpływ na satysfakcję Klientów.

Jak zwiększyć wskaźnik NPS?

Poprawa NPS wymaga zrozumienia przyczyn niezadowolenia krytyków i wprowadzenia zmian w ofercie oraz obsłudze Klienta. Monitorowanie i analiza zmian w czasie są kluczowe dla ciągłego doskonalenia.

Strategie zwiększania NPS

 • Skupienie na jakości obsługi Klienta

Zwiększenie zadowolenia Klientów zaczyna się od poprawy jakości obsługi. Szkolenie pracowników w zakresie komunikacji, rozwiązywania problemów i empatii jest kluczowe. Regularne oceny i feedback od Klientów mogą pomóc w identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

 • Szybkie reagowanie na opinie Klientów

Reakcja na feedback Klientów w realnym czasie może znacząco poprawić ich postrzeganie firmy. Umożliwienie Klientom łatwego zgłaszania swoich opinii oraz szybkie adresowanie ich problemów to fundament budowania lojalności.

 • Personalizacja doświadczeń Klientów

Dostosowanie doświadczeń do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów może znacząco zwiększyć ich satysfakcję. Co więcej? Korzystanie z danych o odbiorcach do personalizacji ofert, rekomendacji produktów i komunikacji może przyczynić się do zwiększenia liczby promotorów.

 • Regularne badania satysfakcji Klientów

Przeprowadzanie regularnych badań satysfakcji pozwala na monitorowanie zmian w percepcji Klientów oraz efektywności wprowadzanych zmian. To również świetna okazja do ponownego zaangażowania Klientów i przypomnienia im o wartościach firmy.

 • Ulepszanie produktów i usług

Innowacje i ciągłe doskonalenie oferty są kluczowe dla utrzymania wysokiego NPS. Klienci cenią firmy, które nie tylko reagują na ich obecne potrzeby, ale również antycypują przyszłe wymagania rynku.

Błędy pomiaru NPS – jak ich unikać?

Przy opracowywaniu strategii pomiaru NPS warto zwrócić szczególną uwagę na następujące pułapki:

 • Niewłaściwa selekcja próby: Upewnij się, że Twoja próba badawcza jest reprezentatywna dla całej bazy Klientów.
 • Brak anonimowości: Zapewnienie anonimowości może skutkować bardziej szczerymi odpowiedziami, co przekłada się na wiarygodniejsze wyniki.
 • Nieodpowiednia częstotliwość badań: Zbyt rzadkie lub zbyt częste badania mogą wpływać na dokładność wyników. Znalezienie optymalnej częstotliwości pozwoli na skuteczne śledzenie postępów i reagowanie na zmiany w percepcji marki.

Wskaźnik NPS to potężne narzędzie do oceny lojalności Klientów. Niezależnie od wyniku, podstawą jest ciągłe udoskonalanie usług i obsługi odbiorców. Zastosowanie odpowiednich strategii pozwala osiągnąć lepsze wyniki i utrzymać konkurencyjność na rynku.